Andra Timoteusbrevet 3:10

Andra Timoteusbrevet 3:10 SFB98

Men du har följt mig i lära och liv, i föresats och tro, i tålamod, kärlek och uthållighet
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela