Petrus andra brev 3:7

Petrus andra brev 3:7 SFB98

Men de himlar och den jord som nu finns har i kraft av samma ord blivit sparade åt eld och förvaras till den dag då de ogudaktiga skall dömas och bli fördömda.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela