Petrus andra brev 3:6

Petrus andra brev 3:6 SFB98

I vatten och i kraft av Guds ord dränktes den dåtida världen och gick under.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela