Petrus andra brev 3:2

Petrus andra brev 3:2 SFB98

så att ni tänker på vad som har blivit förutsagt av de heliga profeterna och på budskapet från Herren och Frälsaren som ni hört era apostlar förkunna.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela