Petrus andra brev 3:16

Petrus andra brev 3:16 SFB98

och så gör han i alla sina brev, när han talar om detta. I dessa brev finns en del som är svårt att förstå och som okunniga och obefästa människor förvränger till sitt eget fördärv - något som också sker med de övriga Skrifterna.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela