Petrus andra brev 3:15

Petrus andra brev 3:15 SFB98

och räkna med att vår Herres tålamod tjänar till er frälsning. Så har också vår älskade broder Paulus skrivit till er enligt den vishet som han fått
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela