Petrus andra brev 3:13

Petrus andra brev 3:13 SFB98

Men nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor, väntar vi på efter hans löfte.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela