Petrus andra brev 3:12

Petrus andra brev 3:12 SFB98

medan ni väntar på Guds dag och påskyndar dess ankomst - den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela