Petrus andra brev 3:11

Petrus andra brev 3:11 SFB98

Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela