Första Timoteusbrevet 6:7

Första Timoteusbrevet 6:7 SFB98

Vi har ju inte fört något med oss in i världen, inte heller kan vi ta med oss något härifrån.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela