Första Timoteusbrevet 6:4

Första Timoteusbrevet 6:4 SFB98

så är han högmodig och begriper ingenting. Han har bara en sjuklig lust att diskutera och strida om ord. Sådant väcker avund, kiv, smädelser och misstankar
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela