Första Timoteusbrevet 6:3

Första Timoteusbrevet 6:3 SFB98

Om någon ger en falsk undervisning och inte håller sig till vår Herre Jesu Kristi sunda ord och till den lära som hör till gudsfruktan
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela