Första Timoteusbrevet 6:2

Första Timoteusbrevet 6:2 SFB98

De som har troende herrar skall inte se ner på dem, därför att de är bröder. De bör tvärtom tjäna dem så mycket villigare, eftersom de är troende och älskade, dessa som tar emot slavarnas goda tjänst. Så skall du undervisa och förmana.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela