Första Timoteusbrevet 6:11

Första Timoteusbrevet 6:11 SFB98

Men du gudsman, håll dig borta från sådant! Sträva efter rättfärdighet, gudsfruktan, tro, kärlek, uthållighet och ödmjukhet.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 6:11