Första Timoteusbrevet 6:1

Första Timoteusbrevet 6:1 SFB98

Alla som bär slaveriets ok skall anse sina herrar värda all respekt, så att Guds namn och läran inte smädas.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela