Första Timoteusbrevet 4:8

Första Timoteusbrevet 4:8 SFB98

Ty kroppsövning är i någon mån nyttig, men gudsfruktan är på allt sätt nyttig, eftersom den har löfte om liv, både för den här tiden och den kommande
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Första Timoteusbrevet 4:8

Dela