Första Timoteusbrevet 4:7

Första Timoteusbrevet 4:7 SFB98

Men det gudlösa, gamla struntpratet skall du visa ifrån dig. Öva dig i stället i gudsfruktan.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela