Första Timoteusbrevet 4:6

Första Timoteusbrevet 4:6 SFB98

När du lägger fram detta för bröderna, är du en god Kristi Jesu tjänare, som får sin näring av trons och den goda lärans ord som du har följt.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela