Första Timoteusbrevet 4:5

Första Timoteusbrevet 4:5 SFB98

Det helgas genom Guds ord och bön.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 4:5