Första Timoteusbrevet 4:3

Första Timoteusbrevet 4:3 SFB98

och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 4:3