Första Timoteusbrevet 4:2

Första Timoteusbrevet 4:2 SFB98

De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 4:2