Första Timoteusbrevet 4:14

Första Timoteusbrevet 4:14 SFB98

Försumma inte nådegåvan i dig, den som du fick genom profetord, när de äldste lade händerna på dig.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela