Första Timoteusbrevet 4:13

Första Timoteusbrevet 4:13 SFB98

Fortsätt att föreläsa Skriften och att förmana och undervisa tills jag kommer.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela