Första Timoteusbrevet 4:10

Första Timoteusbrevet 4:10 SFB98

Det är därför vi arbetar och kämpar, ty vi har satt vårt hopp till Gud, som ger liv och är Frälsaren för alla människor, först och främst för de troende.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela