Första Timoteusbrevet 2:8

Första Timoteusbrevet 2:8 SFB98

Jag vill nu att männen på varje ort skall be med heliga, upplyfta händer, utan vrede och diskuterande.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela