Första Timoteusbrevet 2:7

Första Timoteusbrevet 2:7 SFB98

och för detta vittnesbörd har jag blivit satt till härold och apostel - jag talar sanning och ljuger inte - till hedningarnas lärare i tron och sanningen.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela