Första Timoteusbrevet 2:5

Första Timoteusbrevet 2:5 SFB98

Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Första Timoteusbrevet 2:5

Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 2:5