Första Timoteusbrevet 2:3

Första Timoteusbrevet 2:3 SFB98

Sådant är rätt och behagar Gud, vår Frälsare
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 2:3