Första Timoteusbrevet 2:2

Första Timoteusbrevet 2:2 SFB98

för kungar och alla i ledande ställning, så att vi kan föra ett lugnt och stilla liv på allt sätt gudfruktigt och värdigt.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 2:2