Första Timoteusbrevet 2:14

Första Timoteusbrevet 2:14 SFB98

Och det var inte Adam som blev bedragen, utan kvinnan blev bedragen och gjorde sig skyldig till överträdelse.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela