Första Timoteusbrevet 2:11

Första Timoteusbrevet 2:11 SFB98

En kvinna skall i stillhet ta emot undervisning och helt underordna sig.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela