Första Timoteusbrevet 2:10

Första Timoteusbrevet 2:10 SFB98

utan med goda gärningar, så som det anstår kvinnor som bekänner sig till gudsfruktan.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela