Första Timoteusbrevet 2:1

Första Timoteusbrevet 2:1 SFB98

Först av allt uppmanar jag till bön och åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 2:1