Första Timoteusbrevet 1:8

Första Timoteusbrevet 1:8 SFB98

Men vi vet att lagen är god, om man brukar den rätt
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela