Första Timoteusbrevet 1:7

Första Timoteusbrevet 1:7 SFB98

De vill vara lärare i lagen men förstår varken vad de säger eller vad de så säkert uttalar sig om.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela