Första Timoteusbrevet 1:6

Första Timoteusbrevet 1:6 SFB98

Detta mål har somliga förlorat ur sikte och så förfallit till tomt prat.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela