Första Timoteusbrevet 1:5

Första Timoteusbrevet 1:5 SFB98

Vad all förmaning syftar till är kärlek av ett rent hjärta, av ett gott samvete och av en uppriktig tro.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela