Första Timoteusbrevet 1:3

Första Timoteusbrevet 1:3 SFB98

Nu, liksom när jag var på väg till Makedonien, uppmanar jag dig att stanna kvar i Efesus och förmana somliga där att inte förkunna falska läror
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela