Första Timoteusbrevet 1:20

Första Timoteusbrevet 1:20 SFB98

Bland dem är Hymeneus och Alexander, som jag har överlämnat åt Satan för att de skall tuktas så att de inte hädar.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela