Första Timoteusbrevet 1:19

Första Timoteusbrevet 1:19 SFB98

i tro och med ett rent samvete. Detta har somliga stött ifrån sig och lidit skeppsbrott i tron.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 1:19