Första Timoteusbrevet 1:18

Första Timoteusbrevet 1:18 SFB98

Detta uppdrag att förmana anförtror jag åt dig, mitt barn Timoteus, i enlighet med de profetord som en gång uttalades över dig, för att du i kraft av dem skall kämpa den goda kampen
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela