Första Timoteusbrevet 1:17

Första Timoteusbrevet 1:17 SFB98

Evigheternas konung, den oförgänglige, osynlige, ende Guden, honom vare ära och pris i evigheters evighet, amen.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Första Timoteusbrevet 1:17