Första Timoteusbrevet 1:14

Första Timoteusbrevet 1:14 SFB98

Vår Herres nåd överflödade och med den tron och kärleken i Kristus Jesus.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela