Första Timoteusbrevet 1:13

Första Timoteusbrevet 1:13 SFB98

fastän jag förut var en hädare, förföljare och våldsman. Men han förbarmade sig över mig, därför att jag i min otro inte visste vad jag gjorde.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela