Första Timoteusbrevet 1:12

Första Timoteusbrevet 1:12 SFB98

Jag tackar honom som har gett mig kraft, Kristus Jesus vår Herre, för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig i sin tjänst
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela