Första Timoteusbrevet 1:11

Första Timoteusbrevet 1:11 SFB98

detta enligt det evangelium om den välsignade Gudens härlighet, som har anförtrotts åt mig.
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela