Första Timoteusbrevet 1:1

Första Timoteusbrevet 1:1 SFB98

Från Paulus, Kristi Jesu apostel på uppdrag av Gud, vår Frälsare, och Kristus Jesus, vårt hopp
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela