Första Krönikeboken 12:32

Första Krönikeboken 12:32 SFB98

av Isaskars söner kom män, som väl förstod tidstecknen och insåg vad Israel borde göra, 200 befälhavare, därtill alla deras stamfränder under deras befäl
SFB98: Svenska Folkbibeln
Dela