Psaltaren 23
B2000

Psaltaren 23

23
Psalm 23
1En psalm av David.
Herren är min herde,
ingenting skall fattas mig.
2Han för mig i vall på gröna ängar,
han låter mig vila vid lugna vatten.
3Han ger mig ny kraft
och leder mig på rätta vägar,
sitt namn till ära.
4Inte ens i den mörkaste dal
fruktar jag något ont,
ty du är med mig,
din käpp och din stav gör mig trygg.
5Du dukar ett bord för mig
i mina fienders åsyn,
du smörjer mitt huvud med olja
och fyller min bägare till brädden.
6Din godhet och nåd skall följa mig
varje dag i mitt liv,
och Herrens hus skall vara mitt hem
så länge jag lever.

Svenska Bibelsällskapet förvaltar upphovsrätten för Bibel 2000. Mer information på svenska finner du här: http://www.bibelsällskapet.se/om-oss/copyright/.


Lär dig mer om Bibel 2000