Psaltaren 23:5

Psaltaren 23:5 B2000

Du dukar ett bord för mig i mina fienders åsyn, du smörjer mitt huvud med olja och fyller min bägare till brädden.
B2000: Bibel 2000
Dela

Gratis Läsplaner och Andakter relaterade till Psaltaren 23:5